Kwaliteitscyclus;
IFMS en Groepsmonitor

 • IFMS en Groepsmonitor
  We verzorgen het projectmanagement en stafbrede implementatie van IFMS, Groepsmonitor en vitaliteit waarbij voldaan wordt aan de indicator van de IGJ en de voorwaarden voor herregistratie van het CGS.
 • Training van gespreksleiders
  We bieden geaccrediteerde scholingen waarin we interne gespreksleiders (auditoren, appraisors, spiegels) trainen in het voeren van peer-to-peer reflectiegesprekken in het kader van IFMS
 • Instrumenten en tools
  We maken gebruik van de juiste evidence based instrumenten om de professionele ontwikkeling in kaart te brengen
 • Programmatisch evalueren
  We adviseren Medische Staf Besturen en hun commissies omtrent het inrichten van een geintegreerde kwaliteitscyclus op het gebied van individueel- en groepsfunctioneren

Terug naar ‘wat we doen’, klik hier

“It’s all about

teamperformance”

Kennismaken?

Meer weten over onze werkwijze op het gebied van programmatisch evalueren, IFMS en GFMS?

Maak een afspraak

Individueel functioneren medisch specialist: IFMS

Waarom IFMS in de groep bespreken? Omdat het bewezen is dat de groep waarin je werkt bepalend is voor hoe je zelf je werk doet en waardeert.

Delen wat leuk of juist confronterend is geweest om te lezen, opmerkingen die je niet kunt plaatsen even checken bij directe collega’s die je goed kennen, elkaar suggesties geven en verder helpen; dat is wat groepsgewijs bespreken waardevol maakt.

We sluiten met de door ons ontwikkelde
-geaccrediteerde- methodiek aan bij diverse richtlijnen en leidraden die het delen in de groep stimuleren.

‘respectvolle begeleiding met nadruk op ontwikkelen van krachten in plaats van verbeteren van kwetsbaarheden’

Groepsfunctioneren medisch specialist: Groepsmonitor

Een groep goede individuen maakt nog niet automatisch een sterk team. Vandaar dat we in veel ziekenhuizen, naast het IFMS, als onderdeel van een integrale kwaliteitscyclus, ook de resultaten van de Groepsmonitor bespreken.

Hoe sta je als groep ‘te boek’ bij anderen en wat vindt een groep daar zelf van? Waar mag je als groep trots(er) op zijn en wat wil je een volgende keer zeker niet meer terug lezen?

Naar aanleiding van de resultaten samen discussiëren en bepalen waar de focus als groep de komende periode op gaat liggen en concrete afspraken maken hoe dat te bereiken.

‘wat ik prettig vond, was de verdieping waarbij we als groep gericht stil stonden bij zaken waar we mee aan de slag konden’

Programmatisch evalueren

Hoe stimuleer en faciliteer je als medische staf het functioneren van je leden? Een vraag die vele besturen bezig houdt en die vaak centraal staat in de gesprekken die wij daar met hen over hebben.

Uit onderzoek is bekend dat het meest betrouwbare en complete beeld over het functioneren ontstaat door gebruik te maken van verschillende evaluaties en deze met elkaar in verband te brengen en te combineren.

Meerdere momentopnamen vanuit meerdere informatiebronnen leveren namelijk een realistischer beeld op van het functioneren dan het bij herhaling op eenzelfde wijze evalueren.

Vandaar dat wij de inzet van een geintegreerde kwaliteitscyclus adviseren, met aandacht voor zowel het individueel functioneren, het functioneren van de groep als vitaliteit.

De juiste instrumenten en tools

Wij maken gebruik van evidence-based instrumenten: IFMS, Groepsmonitor, Maatschaps Quick Scan en Vitaliteitsmodule. Deze instrumenten zijn allemaal in samenwerking met medisch specialisten tot stand gekomen.

IFMS en Groepsmonitor kennen het principe van de ‘geleide feedback’. Dit wil zeggen dat er eerst een aantal stellingen gegeven wordt met daarna ruimte voor open opmerkingen, sterke kanten en suggesties. Het is onze ervaring dat, door eerst stellingen aan te bieden, de geschreven opmerkingen waardevoller en concreter zijn.

Partnership PPO en AMC

Het Professional Performance Onderzoeksteam van het Academisch Medisch Centrum ontwikkelt, onderbouwt en verbetert de evaluatiemethodieken, zodat deze de toets der wetenschappelijke kritiek kunnen blijven doorstaan.

Professional Performance Online biedt een compleet digitaal portfolio en voldoet natuurlijk aan de strengste veiligheidseisen.

Een overzicht van wat wij allemaal doen?

Meer weten