Wat wij doen

Kwaliteitscyclus; IFMS, Groepsmonitor en vitaliteit

We verzorgen het projectmanagement en stafbrede implementatie van IFMS en Groepsmonitor in tientallen klinieken en ZBC’s, waarbij we gebruik maken van evidence based instrumenten.

  • voldoen aan de indicator IFMS van de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg
  • voldoen aan de evaluatie van het individuele functioneren volgens de nieuwe voorwaarden voor individuele herregistratie van het College Geneeskundige Specialismen
We adviseren Medische Stafbesturen en hun commissies over IFMS, Groepsfunctioneren en vitaliteit:

  • hoe voldoe je aan de gestelde eisen en voorwaarden
  • hoe zorg je voor maximale opbrengst en afwisseling

Sinds de nieuwe voorwaarden voor individuele herregistratie, adviseren we GGZ instellingen, vrij gevestigde psychiaters, Revalidatiecentra en Specialisten Ouderengeneeskunde over IFMS:

  •  hoe kun je IFMS het beste vormgeven voor je medewerkers
  • hoe regel je dit voor jezelf of samen met je intervisiegroep bijvoorbeeld gekoppeld aan de kwaliteitsvisitatie?
Meer weten?

Verdiepende thema’s

We besteden aandacht aan onderwerpen als teamcommunicatie, aanspreekcultuur en bevlogenheid. Verder begeleiden we sessies op het gebied van profilering, formulering van gezamenlijke ambities en besluitvorming. Ook treden we op als onafhankelijk gespreksleider bij functioneringsvraagstukken of samenwerkingskwesties.

Meer weten?

“It’s all about

teamperformance”

Q3 methodiek

Onze methodiek is ontstaan door onze jarenlange praktijkervaring te combineren met recente literatuur op het gebied van reflectie, groepsfunctioneren, lifelong learning en positieve psychologie. Daarbij staan verbondenheid en plezier in de samenwerking bij ons voorop.

Kenmerkend voor onze pragmatische manier van werken:

Cultuur

- ontspannen
- flexibel
- waarderende benadering
- respectvol
- oog voor de onderstroom

Structuur

- kort cyclische bijeenkomsten
- concrete terugkoppeling
- strak timemanagement
- korte lijnen, snelle reactie
- randen van de dag

Het voordeel van zoveel verschillende groepen en besturen in al die klinieken spreken? Dat we zaken in perspectief kunnen plaatsen, weten welke stafbrede thema's spelen, waar individuen of groepen mee worstelen en hoe andere medische staven cq collega's daarmee omgaan.

Kennismaken?

Maak een afspraak