TeamQ: hoe werken opleiders samen?

 • Gebruikt door meer dan 27 ziekenhuizen
 • Gebruiksvriendelijke webapplicatie
 • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

In het kort

TeamQ is het instrument dat de samenwerking van medisch specialisten als opleidingsgroep evalueert.

 • Wat vinden de artsen in opleiding van hun leermeesters?
 • Wat vinden jullie van jezelf en van elkaar?
 • Wat moet behouden blijven?
 • Wat kan beter?

Belangrijkste specificaties

Doelstelling

Alle medisch specialisten binnen een opleidingsgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van een kwalitatief goede medisch specialistische vervolgopleiding. Samenwerking is nodig voor het creëren van een ondersteunend opleidingsklimaat op de afdeling, het begeleiden van het leer- en ontwikkelproces van aios en het toezicht op de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding.

Evalueren van het functioneren van de opleidingsgroep middels de TeamQ geeft inzicht en richting bij de ontwikkeling van de samenwerking.

Werking

Het instrument meet samenwerking aan de hand van 48 stellingen verdeeld over 8 samenwerkingsaspecten:

 1. Opleidingstaken
 2. Samenwerken
 3. Besluiten nemen
 4. Leiderschap
 5. Feedback
 6. Resultaten
 7. Individueel opleiden
 8. Actief leren.
Tijdsinvestering

Alle leden van de opleidingsgroep vullen individueel de TeamQ vragenlijst in.

Anonimiteit

Deelname aan TeamQ is anoniem voor de leden van de opleidingsgroep. De uitkomst van de evaluatie is één (vak)groepsrapport, waarin de individuele opleider niet herkenbaar en herleidbaar is.

Feedbackrapportage

Het invullen van de TeamQ vindt geheel web-based plaats. Er wordt voor de opleidingsgroep één evaluatierapport gegenereerd, dat voor alle (vak)groepsleden beschikbaar is via hun eigen, persoonlijke PPO-pagina. Het rapport bevat zowel de samenvattende resultaten per samenwerkingsdomein als ook gedetailleerde informatie per stelling. De beveiliging van het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

Wetenschappelijke basis

TeamQ is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met vele opleiders (Slootweg et al., 2014).

Technologie & veiligheid

TeamQ wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke online applicatie. Deze voldoet aan de strengst-geldende veiligheidseisen.

 • AVG-proof
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers)
 • Medewerkers en leveranciers gescreend
 • ISO 27001:2013 certificering
 • Hosting in gecertificeerde datacenters
 • SSL-certificaten
 • Autorisatiemanagement
 • Encrypted datastorage en logging
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!

Enkele gebruikers van Q3 software