SetQ meet kwaliteiten opleiders

 • Gebruikt door meer dan 27 ziekenhuizen
 • Gebruiksvriendelijke webapplicatie
 • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

In het kort

Er zijn 5 aspecten waarop opleiders worden geëvalueerd:

 1. Het opleidingsklimaat
 2. De bejegening van de a(n)ios
 3. De communicatie over leerdoelen/verwachtingen
 4. Het geven van feedback aan de a(n)ios
 5. Toetsing van de a(n)ios.

SETQ vragenlijsten zijn specialismespecifiek. Daarnaast wordt er gevraagd de sterke en ontwikkelpunten van een opleider te benoemen. Uit onderzoek weten we dat opleiders die ook gebruiken ten behoeve van hun eigen ontwikkeling.

Belangrijkste specificaties

Doelstelling

Van medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis wordt verwacht dat zij het bieden van verantwoorde patiëntenzorg combineren met het goed opleiden en superviseren van hun toekomstige collega’s. Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus (meten, reflecteren en verbeteren) wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen.

Het SETQ-system kan onderdeel zijn van zo’n cyclus. Het ontvangen van feedback van a(n)ios op de eigen opleiderskwaliteiten werkt voor veel opleiders – dit zijn alle supervisoren die bijdragen aan het opleiden van a(n)ios – ondersteunend en motiverend bij het verder verbeteren van het eigen functioneren.

Werking

Evaluatie vindt plaats op basis van web-based vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. Opleiders vullen één lijst in (de zelfevaluatie). a(n)ios kunnen meerdere vragenlijsten (voor meerdere opleiders) invullen.

Tijdsinvestering

Het invullen kost enkele minuten per vragenlijst. Het helder en specifiek formuleren van de narratieve feedback is belangrijk voor het goede begrip en daarmee ook de acceptatie van de feedback. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) evaluatierapporten per staflid is geautomatiseerd.

Respondenten

Opleiders beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door a(n)ios. Inmiddels ontvingen meer dan 6000 opleiders uit alle specialismen al eerder een evaluatierapport. Deze opleiders werden geëvalueerd door meer dan 9000 a(n)ios uit verschillende Nederlandse en internationale ziekenhuizen.

Anonimiteit

Deelname aan SETQ is anoniem voor a(n)ios. In de feedbackrapporten naar opleiders wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar geen herkenbare of herleidbare persoonsgegevens, zoals het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens zijn slechts onderzoeksinformatie. Voor opleiders is SETQ ook anoniem (tenzij anders afgesproken binnen de vakgroep).

Feedbackrapportage

Alle opleiders ontvangen na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode een individueel evaluatierapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. Daarnaast wordt er een anoniem, samenvattend groepsrapport gemaakt.

Wetenschappelijke basis

De SETQ werd in 2008 in Nederland geïntroduceerd. In 2013 is de eerste internationale gevalideerde versie verschenen, genaamd de SETQ smart. De gevalideerde SETQ Smart kent een aantal andere opleidingsdomeinen.

Vernieuwde domeinen zijn:

 • Het opleidingsklimaat
 • De professionele houding naar a(n)ios
 • De a(n)ios centraal stellen
 • Toetsing van de a(n)ios
 • Het geven van feedback aan de a(n)ios
 • Praktijkmanagement.

De SETQ smart maakt gebruikt van een zevenpuntsantwoordschaal in plaats van een vijfpuntsantwoordschaal.

Technologie & veiligheid

SETQ wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke online applicatie. Deze voldoet aan de strengst-geldende veiligheidseisen.

 • AVG-proof
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers)
 • Medewerkers en leveranciers gescreend
 • ISO 27001:2013 certificering
 • Hosting in gecertificeerde datacenters
 • SSL-certificaten
 • Autorisatiemanagement
 • Encrypted datastorage en logging
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

Enkele gebruikers Q3-software

 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!