Q3 Quickscan

 • Snel inzicht in functioneren eigen vakgroep
 • Gebruiksvriendelijke webapplicatie
 • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

Q3 Quickscan voor iedere groep medisch specialisten

De Q3 Quickscan evalueert de onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap zoals deze wordt ervaren door de groepsleden zelf. De Q3 Quickscan is een hulpmiddel bij het inzicht verkrijgen in de sterke kanten en de verbetermogelijkheden van het functioneren van de vakgroep. Het brengt ook in kaart welke aspecten van die samenwerking de hoogste prioriteit hebben in de ogen van de vakgroepleden.

In het kort

De Q3 Quickscan evalueert deze zes samenwerkingsdomeinen:

 1. Visie en gedeelde doelen van de vakgroep
 2. Structuur van samenwerken
 3. Besluitvorming binnen de groep en ondersteunende systemen
 4. Klimaat en communicatie
 5. Resultaten en reputatie
 6. Ervaren veiligheidscultuur

Belangrijkste specificaties

Doelgroep

De Q3 Quickscan kan door vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt.

Doelstelling

Vakgroepen en maatschappen zijn verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Het goed functioneren van de groep is hierin cruciaal.

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gebruiken een quickscan als (verplicht) onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is een van de herregistratie-eisen van medisch specialisten.

Respondenten

Evaluatie vindt plaats op basis van vragenlijsten. Alle leden van de vakgroep vullen een vragenlijst in. De lijst bestaat uit stellingen die ideaaltypische situaties omschrijven. Gevraagd wordt om aan te geven in hoeverre deze situatie van toepassing is op de situatie in de eigen groep.

Ook wordt de specialist gevraagd om te benoemen welke aspecten van het vakgroepsfunctioneren een hoge prioriteit hebben als het gaat om het verbeteren ervan.

Tijdsinvestering

Alle leden van de vakgroep vullen de Q3 Quickscan vragenlijst in.

Tijdsinvestering

Het beantwoorden van de vragen gebeurt online en kost maximaal 10 minuten.

Anonimiteit

Deelname aan de Q3 Quickscan is anoniem voor alle respondenten.

Feedbackrapportage

Alle leden van de vakgroep ontvangen het groepsevaluatierapport met daarin de resultaten van de evaluaties van alle vakgroepsleden. Ook bevat het rapport een overzicht van de door de specialisten zelf aangegeven verbeterprioriteiten.

Wetenschappelijke basis

De vragen zijn in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld. De ontwikkeling was gebaseerd op literatuuronderzoek en maakte gebruik van bestaande gevalideerde vragenlijsten.

In 2017 zijn de vragen in deze vorm voor verschillende specialismen binnen de Nederlandse situatie gevalideerd. Het Q3 IFMS-instrument is valide en betrouwbaar voor het meten en verbeteren van specialisten hun professional performance. Lees hier meer over deze validatiestudie.

Technologie & veiligheid

De Q3 Quickscan wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke online applicatie. Deze voldoet aan de strengst-geldende veiligheidseisen.

 • AVG-proof
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers)
 • Medewerkers en leveranciers gescreend
 • ISO 27001:2013 certificering
 • Hosting in gecertificeerde datacenters
 • SSL-certificaten
 • Autorisatiemanagement
 • Encrypted datastorage en logging
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!