IFMS

 • Gebruikt door meer dan 27 ziekenhuizen
 • Gebruiksvriendelijke webapplicatie
 • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

IFMS-software voor ziekenhuizen, ZBC’s en GGZ-instellingen

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Je nodigt collega’s uit om jouw functioneren te evalueren. Je vult ook een zelfevaluatie in. De uitkomsten daarvan ontvang je in de vorm van een gestandaardiseerde rapportage. Samen met je directe collega’s en onder leiding van professionele gespreksleiders bespreek je de ontvangen feedback.

Hoe kijken collega-specialisten, managers en verpleegkundigen tegen jou aan? Zouden zij hun familieleden aan jouw zorg toevertrouwen? Wat vinden collega’s van het functioneren van je vakgroep? Waar zijn jullie goed in? Waar zouden jullie nog kunnen ontwikkelen? Een algemene omschrijving van onze IFMS-dienstverlening lees je hier.

Hieronder lichten we de inhoudelijke en technische aspecten van het Q3 IFMS-instrument toe.  

In het kort

Het Q3 IFMS-instrument verzamelt feedback op het functioneren van de medisch specialist aan de hand van korte, gevalideerde vragenlijsten. Deze bestrijken verschillende competenties van medisch specialisten, zoals professionele houding, organisatie en zelf-management en patiëntgerichtheid. Het is een zogenaamd multisource feedback instrument dat de basis vormt van een IFMS-traject.

Belangrijkste specificaties

Doelstelling

Hoe functioneert de medisch specialist binnen de complexe omgeving van spreekkamer, behandelkamer, bespreekruimte, maatschap/vakgroep, ziekenhuis en gezondheidszorg? Deze vraag wordt niet alleen door de medische professie zelf, maar ook vanuit de samenleving gesteld.

Met behulp van het Q3 IFMS-instrument wordt voor een individuele medisch specialist in kaart gebracht hoe hij of zij in de ogen van collega’s, medewerkers en a(n)ios functioneert. De specialist evalueert ook zichzelf. Deze feedback blijkt motiverend en ondersteunend te zijn in de verdere professionalisering van het werken als medisch specialist. Zeker wanneer de rapportages groepsgewijs worden besproken, zoals Q3 dat doet in 27 ziekenhuizen.

Werking

De evaluatie van het functioneren van de specialist vindt plaats aan de hand van vragenlijsten. Er is één vragenlijst voor alle respondenten en één voor de specialist zelf. Per vragenlijst zijn er 18 specifieke en 5 globale vragen over het functioneren.

Medisch specialisten beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door collega-specialisten uit de eigen vakgroep en (idealiter) acht uit andere vakgroepen binnen het ziekenhuis. Daarnaast wordt de specialist beoordeeld door (idealiter) acht medewerkers en, indien van toepassing a(n)ios.

Tijdsinvestering

Specialisten beslissen zelf wie zij uitnodigen voor evaluatie. Het beantwoorden van de vragen gebeurt online en kost slechts enkele minuten tijd.

Ieder ziekenhuis, ZBC of GGZ-instelling heeft een IFMS-coördinator. In een middelgroot ziekenhuis besteedt diegene minder dan 0,2 FTE aan de coördinatie en organisatie van de IFMS.  

Anonimiteit

Deelname aan IFMS via het Q3-systeem is anoniem voor alle respondenten. In het feedbackrapport dat de geëvalueerde medisch specialist ontvangt, wordt alleen het aantal respondenten weergegeven. Indien er te weinig reacties zijn ontvangen, worden deze niet gerapporteerd.

Feedbackrapportage

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen medisch specialisten een individueel Q3-feedbackrapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. In dit rapport staat ook het landelijke gemiddelde, de zogenaamde benchmark.

Wetenschappelijke basis

De vragen zijn in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld. De ontwikkeling was gebaseerd op literatuuronderzoek en maakte gebruik van bestaande gevalideerde vragenlijsten.

In 2017 zijn de vragen in deze vorm voor verschillende specialismen binnen de Nederlandse situatie gevalideerd. Het Q3 IFMS-instrument is valide en betrouwbaar voor het meten en verbeteren van specialisten hun professional performance. Lees hier meer over deze validatiestudie.

Technologie & veiligheid

Het Q3 IFMS-instrument wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke online applicatie. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de feedbackrapportage is geautomatiseerd.

De applicatie voldoet aan de strengst-geldende veiligheidseisen.

 • AVG-proof
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers)
 • Medewerkers en leveranciers gescreend
 • ISO 27001:2013 certificering
 • Hosting in gecertificeerde datacenters
 • SSL-certificaten
 • Autorisatiemanagement
 • Encrypted datastorage en logging
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!

Werken we ook al in jouw ziekenhuis?

Reacties van gebruikers

 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage
 • Prima gesprek, beter dan ik had durven hopen
 • Het heeft voort ons zeker opgeleverd waar we op hoopten! De bespreking vond ik zeer goed, heel fijn om een onafhankelijk iemand erbij te hebben die toch steeds op  de kern van de zaak terugkomt.
 • Via deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken voor hoe jullie het gesprek hebben geleid. Ter zake en een positieve opbouwende manier.
 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage
 • De samenvatting van de resultaten was prima en de rode draad duidelijk.
 • Het heeft voort ons zeker opgeleverd waar we op hoopten! De bespreking vond ik zeer goed, heel fijn om een onafhankelijk iemand erbij te hebben die toch steeds op  de kern van de zaak terugkomt.
 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage
 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage