Q3 Groepsmonitor

 • Gebruikt door meer dan 20 ziekenhuizen
 • Gebruiksvriendelijke webapplicatie
 • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

Q3 Groepsmonitor voor ziekenhuis, ZBC & psychiatrie

De Q3 Groepsmonitor wordt vaak gebruikt in IFMS-trajecten. IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Als vakgroep nodig je collega’s uit om het functioneren van de groep te evalueren. Groepsleden vullen ook een zelfevaluatie in. De uitkomsten worden gepresenteerd in een gestandaardiseerde rapportage.

Samen met je directe collega’s en onder leiding van professionele gespreksleiders bespreek je de ontvangen feedback. Wat gaat er goed en wil je vasthouden? Waarin kan de groep een tandje bijzetten?

Hieronder lichten we de inhoudelijke en technische aspecten van de Q3-groepsmonitor toe.

In het kort

De Q3 Groepsmonitor evalueert het functioneren van een vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg. De vragenlijst kan door vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt. De Groepsmonitor geeft inzicht in (i) het beeld dat college-specialisten, medewerkers en patiënten hebben van de vakgroep en in (ii) het beeld dat een vakgroep van zichzelf heeft.

De Q3 Groepsmonitor bestrijkt de volgende 6 domeinen die van belang zijn bij groepsfunctioneren: 1) communicatie 2) medisch handelen 3) organisatie 4) professionaliteit 5) samenwerking 6) innovatie en ontwikkeling. De evaluatie brengt in deze domeinen de kwaliteiten, blinde vlekken en aandachtspunten in kaart.

Belangrijkste specificaties

Doelstelling

Een groep goed functionerende individuen vormt niet vanzelfsprekend ook een goed functionerend team. Goede samenwerking onderling en met anderen is nodig ten behoeve van verantwoorde zorgverlening aan patiënten.

In diverse recente richtlijnen en visiedocumenten van medisch specialisten wordt aanbevolen om de mening van relevante samenwerkingspartners te vragen bij toetsing van het functioneren van een vakgroep. Bijvoorbeeld bij een visitatie of tijdens een IFMS-traject.

Werking

Inzicht in het functioneren van de vakgroep verkrijgt men door feedback te vragen aan degenen met wie er een belangrijke (werk)relatie bestaat, meestal binnen het eigen ziekenhuis.

De Q3 Groepsmonitor evalueert het functioneren van een vakgroep aan de hand van een korte vragenlijst. Er is één vragenlijst voor collega-specialisten en andere medewerkers, en een vragenlijst voor de leden van de maatschap/vakgroep zelf.

Respondenten

Leden van een vakgroep beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door collega-specialisten, medewerkers intern (zoals verpleging en spreekuurondersteuning), managers en, indien van toepassing, verwijzers en patiënten.

Tijdsinvestering

Specialisten beslissen zelf wie zij uitnodigen voor evaluatie. Het beantwoorden van de vragen gebeurt online en kost slechts enkele minuten tijd. Ieder ziekenhuis, ZBC of GGZ-instelling heeft een IFMS-coördinator. In een middelgroot ziekenhuis besteedt diegene minder dan 0,2 FTE aan de coördinatie en organisatie van de IFMS.  

Anonimiteit

Deelname aan de Q3 Groepsmonitor is anoniem voor alle respondenten. In het feedbackrapport dat de geëvalueerde vakgroep ontvangt, wordt alleen het aantal respondenten weergegeven. Indien er te weinig reacties zijn ontvangen, wordt er niets gerapporteerd.

Feedbackrapportage

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangt de vakgroep een gedetailleerd feedbackrapport met de resultaten per domein en per respondentengroep samengevat.

Technologie & veiligheid

De Q3 Groepsmonitor wordt beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke online applicatie. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de feedbackrapportage is geautomatiseerd.

De applicatie voldoet aan de strengst-geldende veiligheidseisen.

 • AVG-proof
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers)
 • Medewerkers en leveranciers gescreend
 • ISO 27001:2013 certificering
 • Hosting in gecertificeerde datacenters
 • SSL-certificaten
 • Autorisatiemanagement
 • Encrypted datastorage en logging
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

Instellingen die de Q3 Groepsmonitor gebruiken

Reacties van gebruikers

 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage
 • Prima gesprek, beter dan ik had durven hopen
 • Het heeft voort ons zeker opgeleverd waar we op hoopten! De bespreking vond ik zeer goed, heel fijn om een onafhankelijk iemand erbij te hebben die toch steeds op  de kern van de zaak terugkomt.
 • Via deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken voor hoe jullie het gesprek hebben geleid. Ter zake en een positieve opbouwende manier.
 • De samenvatting van de resultaten was prima en de rode draad duidelijk.
 • Dank voor de gespreksleiding. We hadden niet verwacht dat we zo’n goed gesprek zouden kunnen hebben met elkaar. Jullie gingen heel prettig om met de spanningen die er bij ons als enige tijd heersen.
 • Wat hebben we gelachen! Maar waar we normaal gesproken ook de wat moeilijkere zaken weglachen, hebben jullie ervoor gezorgd dat die ook besproken werden. Ik heb veel respect voor de soepele wijze waarop jullie ons lieten schakelen tussen humor en ernst.
 • Op deze manier wil ik nog wel wat mee ‘vinkjes’ zetten. Dank!
 • Duidelijk. Respectvol. Efficient. Humor. To-the-point.
 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!