Interventies

Uit onderzoek is bekend dat Nederland qua kwaliteit van de gezondheidszorg al jaren aan de top staat. Om op dat hoge nivo van performance te blijven wordt er het nodige gemeten en gereflecteerd. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onze instrumenten. Maar wat is eigenlijk bekend over nut en noodzaak van al dat evalueren?