Wetenschappelijk onderzoek

Je bent gewend om evidence-based te werken. Dus je als je investeert in de ontwikkeling van jezelf of van je vakgroep, doe je dat natuurlijk het liefst op basis van wetenschappelijk onderbouwde interventies. Uiteraard volgen wij de literatuur op dat gebied en doen daarnaast ook zelf wetenschappelijk onderzoek naar het (groeps)functioneren van medisch specialisten, gericht op:

  • Persoonlijke effectiviteit
  • Teameffectiviteit
  • Interventies

Persoonlijke effectiviteit

Het is geen rocketscience: wanneer je de dingen doet waar je energie van krijgt en blij van wordt, dan presteer je ook beter. Vele publicaties laten zien dat stimuleren van je bevlogenheid en inzet op kwaliteiten (in plaats van te prikken op kwetsbaarheden) leidt tot de beste prestaties.  Wat zegt de wetenschap over stimulerende en belemmerende factoren met betrekking tot je persoonlijke effectiviteit? 

Lees verder

Teameffectiviteit

Als je succesvol wilt zijn als team, is het essentieel om onderling een goede band te hebben. Belangrijke voorwaarde: dat je je veilig voelt en je kwetsbaar op durft te stellen. Uit onderzoek bij medisch specialisten blijkt dat in succesvolle groepen ingewikkelde zaken eerlijk worden besproken en dat je niet wordt afgerekend op fouten die je maakt. Hoe belangrijk is samenwerking en psychologische veiligheid voor medisch specialisten?

Lees verder

Interventies

Uit onderzoek is bekend dat Nederland qua kwaliteit van de gezondheidszorg al jaren aan de top staat. Om op dat hoge nivo van performance te blijven wordt er het nodige gemeten en gereflecteerd. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onze instrumenten. Maar wat is eigenlijk bekend over nut en noodzaak van al dat evalueren? 

Lees verder

Overige

Of je nou opleider bent, A(N)IOS of gewoon medisch specialist; jezelf en elkaar regelmatig evalueren draagt bij aan groei. Je wordt er een betere professional van. Jouw afdeling gaat er beter van functioneren. Er bestaat reeds volop wetenschappelijke literatuur die dit bewijst. Ook literatuur die specifiek betrekking heeft op het functioneren van artsen en artsen in opleiding.

Lees verder