Alle IFMS-expertise onder één dak

 • Voldoet aan herregistratie-eisen
 • Voldoet aan eisen van de IGJ
 • Geaccrediteerde bijeenkomsten
 • Gevalideerde eigen software
 • Geaccrediteerde auditorentraining
Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

IFMS in het kort

Als medisch specialist hol je van de ene patiënt naar de ander. Na de overdracht volgt vaak vergadering op vergadering. Als je geluk hebt en geen dienst, ga je gauw naar huis. Het ontbreekt dan wel eens aan de tijd om je rustig af te vragen hoe het met je gaat. En met de vakgroep.

Hoe kijken collega-specialisten, managers en verpleegkundigen tegen jou aan? Zouden zij hun familieleden aan jouw zorg toevertrouwen? Wat vinden collega’s van het functioneren van je vakgroep? Waar zijn jullie goed in? Waar zouden jullie nog kunnen ontwikkelen?

Niet perse vragen waar je iedere dag uitgebreid bij stil wilt staan.

Er bestaat echter veel onderzoek waaruit blijkt dat medisch specialisten het als heel nuttig ervaren om dit periodiek wel te doen. Een IFMS-traject is daarvoor de ideale methode. Dat moet dan wel aan tenminste drie voorwaarden voldoen:

 • Professionele, onafhankelijke gespreksleiders
 • Groepsgewijze bespreking van rapportages
 • Betrouwbare software met gevalideerde vragenlijsten

Hoe is dit in jouw ziekenhuis, ZBC of GGZ-instelling geregeld?

Wat is IFMS?

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Je nodigt collega’s uit om jouw functioneren of dat van de vakgroep te evalueren. Je vult ook een zelfevaluatie in. De uitkomsten daarvan ontvang je in de vorm van een gestandaardiseerde rapportage. Dit kan zowel op individueel als op groepsniveau.

Samen met je directe collega’s en onder leiding van professionele gespreksleiders bespreek je de ontvangen feedback. Wat gaat er goed en wil je vasthouden? Waarin kun je een tandje bijzetten?

Herregistratie-eis

IFMS is tevens één van de herregistratie-eisen. De Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg vereist bovendien dat een medisch specialist ten minste iedere twee jaar deelneemt aan een IFMS-traject.

6 redenen om IFMS door Q3 te laten verzorgen

Voor ieder ziekenhuis is het lastig om te bepalen hoe IFMS te organiseren. Regel je alles zelf, of besteed je uit? En als je uitbesteedt, aan wie dan? Er zijn 6 redenen om voor Q3 te kiezen.

1. Alle IFMS-expertise onder één dak

We ontwikkelen onze eigen software, we hebben een hooggewaardeerde eigen helpdesk, we hebben een eigen afdeling planning en we hebben eigen gespecialiseerde gespreksleiders. Jarenlange ervaring leert dat we hiermee onze klanten maximaal kunnen ontzorgen.

2. Q3 investeert in langetermijnrelaties

Of het nou een ziekenhuis, ZBC of GGZ-instelling is; we werken graag met iedereen samen. Wij hebben onze IFMS-dienstverlening zo ingericht dat jij over de IFMS geen kopzorgen hebt. We komen jaarlijks langs om te evalueren hoe het gaat. En als er onverhoopt ergens een probleem is ontstaan, dan lossen we die snel en vakkundig op. Alleen dan weten we zeker dat onze samenwerking jarenlang succesvol kan zijn.

3. Eigen, gevalideerde software

Wij ontwikkelen al onze software zelf. Uiteraard voldoen we aan strenge veiligheidsnormen zodat alle data optimaal beschermd zijn. Naast veiligheid, investeren we voortdurend in de gebruiksvriendelijkheid. Dat doen we in nauwe samenwerking met de gebruikers: medisch specialisten uit het hele land.

4. Eigen, gespecialiseerde gespreksleiders

De software is belangrijk, de gesprekken die gevoerd worden op basis van de rapportages net zo goed. Onze gespreksleiders zijn gepokt en gemazeld in de medisch sector. Jaarlijks begeleiden zij ieder tientallen groepen medisch specialisten. Die ervaring met deze specifieke doelgroep zorgt ervoor dat een bespreking van 2 á 2,5 uur écht wat oplevert voor de deelnemers.

5. Ultra flexibele planning

Het valt vaak niet mee om een groep medisch specialisten allemaal op hetzelfde moment om tafel te krijgen. Daarvan zijn wij ons maar al te zeer bewust. De omvang van Q3 is daar dan ook op afgestemd. We zijn klein genoeg om snel te schakelen en niet te vervallen in allerlei bureaucratische rompslomp. En met 16 gespreksleiders in het hele land zijn we in 98% van de gevallen beschikbaar op de momenten die de planning van het ziekenhuis het beste past.

6. Investering

Je weet bij ons van tevoren precies wat alles kost. We hebben geen verborgen kosten en doen niet aan onaangename verrassingen. De precieze investering hangt natuurlijk af van welke diensten je afneemt. Maar één ding lijdt geen twijfel: onze prijsstelling is altijd concurrerend. Bovendien vraagt een samenwerking met Q3 om slechts beperkte ondersteuning vanuit de klant zelf – waarmee de totale kosten van de IFMS dus overzichtelijk geworden houden.

Neem contact met mij op

Stel vrijblijvend al jouw vragen
Je wordt binnen één werkdag teruggebeld

5 verkeerde redenen om niet voor Q3 te kiezen

Mijn ziekenhuis regelt de IFMS liever zelf

Hoewel steeds meer ziekenhuizen overstappen op externe begeleiding van IFMS-trajecten, zijn er nog steeds enkele die het helemaal zelfstandig doen. Twijfelt jouw ziekenhuis nog? Houd dan rekening met de volgende punten:

 • Eigen software is meestal niet gevalideerd en levert beperkte rapportages op;
 • Zelf doen vraagt veel tijd van medisch specialisten en ondersteunend personeel;
 • Omdat wij in 27 ziekenhuizen werkzaam zijn, bieden onze ervaren gespreksleiders een brede blik op samenwerkende medisch specialisten.   

Overstappen op een nieuw IFMS-systeem levert veel gedoe op

Dat is een misvatting. Het implementeren van onze software en het opstarten van een IFMS-traject is een fluitje van een cent. Wij hebben daar veel ervaring mee. Daarom helpen onze mensen je graag op weg. Dat scheelt veel tijd en gedoe.

Gesprekken met collega's leveren meer op want zij kennen het ziekenhuis al

Externe gespreksleiders, met ervaring in andere ziekenhuizen, weten precies wat er nodig is om een IFMS-bespreking nuttig te laten zijn. Zij scheppen binnen korte tijd een veilig gespreksklimaat, vragen door als het een beetje spannend wordt en zien erop toe dat iedereen gehoord en gezien wordt. Bovendien: onbekend maakt onbevangen. Onze mensen staan per definitie open voor alles en dragen niet de last van de interne cultuur met zich mee.

We willen ook eigen vragen kunnen formuleren

Geen probleem, dat kan met onze software ook.

Wij kunnen de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle data zelf beter borgen

Wij beschouwen informatiebeveiliging als een integraal onderdeel van al onze werkprocessen. Daarnaast voldoen we aan de strenge veiligheidseisen. Een aantal voorbeelden:

 • Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens worden nauwgezet gevolgd en geïmplementeerd;
 • Security reviews en PEN-tests (uitgevoerd door white-hat hackers) worden meerdere malen per jaar door externe partijen uitgevoerd, maar zijn ook binnen de interne procedures opgenomen;
 • Alle medewerkers en leveranciers worden regelmatig gescreend en conformeren zich aan het informatiebeveiligingsbeleid;
 • We beschikken over een ISO 27001:2013 certificering;
 • De hosting van onze software geschiedt in gecertificeerde datacenters;
 • We hanteren SSL-certificaten, autorisatiemanagement en encrypted datastorage en logging.

Deze ziekenhuizen laten hun IFMS door Q3 verzorgen

Dit is wat jouw collega’s over ons zeggen

 • Prettige sfeer, duidelijke nuance aangebracht in uitkomsten IFMS-rapportage
 • Prima gesprek, beter dan ik had durven hopen
 • Het heeft voort ons zeker opgeleverd waar we op hoopten! De bespreking vond ik zeer goed, heel fijn om een onafhankelijk iemand erbij te hebben die toch steeds op  de kern van de zaak terugkomt.
 • Via deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken voor hoe jullie het gesprek hebben geleid. Ter zake en een positieve opbouwende manier.
 • Dank voor de gespreksleiding. We hadden niet verwacht dat we zo’n goed gesprek zouden kunnen hebben met elkaar. Jullie gingen heel prettig om met de spanningen die er bij ons als enige tijd heersen.
 • De samenvatting van de resultaten was prima en de rode draad duidelijk.
 • Wat hebben we gelachen! Maar waar we normaal gesproken ook de wat moeilijkere zaken weglachen, hebben jullie ervoor gezorgd dat die ook besproken werden. Ik heb veel respect voor de soepele wijze waarop jullie ons lieten schakelen tussen humor en ernst.
 • Op deze manier wil ik nog wel wat mee ‘vinkjes’ zetten. Dank!
 • Duidelijk. Respectvol. Efficient. Humor. To-the-point.
 • Kijk in de keuken bij andere vakgroepen
 • Laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van groepsfunctioneren
 • Interviews met medisch specialisten
 • Tips die jij direct kunt toepassen in je dagelijks werk

Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven!