Science says...

Wat staat beschreven over collectief intelligente teams en hoe zijn die inzichten pragmatisch te vertalen?

Daarbij staat, vast weinig verrassend, steevast cultuur centraal; hoe ga je met elkaar om, wat zijn de ongeschreven regels en waarden. Dit zijn de thema’s die de mate van succes bepalen. Opvallend, want in de praktijk merken wij dat de eerste aandacht altijd naar structuur en regels uitgaat.

Wij hebben de meest recente wetenschappelijke inzichten en onze best practices bij elkaar gebracht om te komen tot een geheel eigen  methodiek, gebaseerd op de volgende principes en uitgangspunten:

'When values are weak, rules are insufficient, when values are strong, rules are less neccessary'

- Donald Berwick, Institute for Healthcare Improvement

“It’s all about

teamperformance”

Cultuur

'Culture eats strategy for breakfast'

- Peter Drucker, Social Science and Management Professor

Over cultuur zijn boeken volgeschreven. Wij vinden de visie van Jurgen Habermas, hoogleraar sociologie en filosofie, in deze context heel helder. Hij ziet structuur en cultuur als twee werelden:

Het systeem

De wereld van de structuur:
doelgericht, gaat uit van strategie, ratio en regels

De leefwereld

De wereld van de cultuur:
gaat uit van waarden, alledaagse ervaringen, onderlinge communicatie, wederzijds begrip

Het zal niet verrassend zijn, dat hij stelt dat de structuur alleen maar betekenis krijgt door de (voor)waarden uit de leefwereld, de cultuur.

Met andere woorden: je kunt je zaken op papier nog zo goed geregeld hebben, het gaat pas werken als je daar als groep werkelijk achterstaat en er dus naar handelt.

Zonder gezamenlijke waarden is een structuur, hoe goed opgetuigd ook, letterlijk waardeloos.

Psychologische veiligheid

'a sense of confidence that the team will not embarrass, reject or punish you for speaking up'

- Amy Edmondson, Leadership and Management Professor

Als je succesvol wilt zijn, is het essentieel om onderling een goede band te hebben. Belangrijke voorwaarde: dat je je veilig voelt en je kwetsbaar op durft te stellen.

Amy Edmondson heeft hier, specifiek bij medisch specialisten, veel onderzoek naar gedaan.

Wat blijkt? In succesvolle groepen worden ingewikkelde zaken eerlijk besproken, word je niet afgerekend op fouten die je maakt, is het gemakkelijk om elkaar om hulp te vragen en durf je actief om feedback te vragen.

Kenmerkend voor succesvolle groepen:

inzet op kwaliteiten

het waarderen en benutten van elkaars sterke kanten; de juiste persoon op de juiste plek

conversational turn-taking

zorgen dat iedereen voldoende aan bod komt in plaats van enkele personen een bespreking te laten domineren
test hier hoe jij de sfeer in jouw team ervaart

Empathie en sociale sensitiviteit

'When you talk, you are only repeating what you already know; but when you listen, you may learn something new'

- Dalai Lama

Zogenaamde zachte zaken als empathie en sociale sensitiviteit zijn keihard van belang om succesvol te zijn. Sociale sensitiviteit is namelijk direct gekoppeld aan goed functioneren.

In hoeverre ben jij oprecht geïnteresseerd in je directe collega en sta je open om signalen op te pikken met betrekking tot wat hij of zij voelt of denkt?

Over de kracht van empathie:

Gigant Google nam in Project Aristotle zijn eigen teams onder de loep in de zoektocht naar het perfecte team. Wat zij ontdekten? Dat hun beste teams bovengemiddeld sociaal sensitief zijn. In die teams is het normaal om te letten op elkaar, te praten over je onzekerheden, angsten en wensen, om bespreekbaar te maken wat het gedrag van de ander met jou doet.

Hoe staat het met jouw empathische luister skills?

klik verder

Bevlogenheid

Wanneer presteer je optimaal?

Het is geen rocketscience: wanneer je de dingen doet waar je energie van krijgt en blij van wordt, dan presteer je ook beter.

Het Job Demands Resources Model brengt duidelijk in beeld dat als je doet waar je energie van krijgt, je in het ‘motivationele proces’ zit en dat voelt fijn. Daar staat het ‘uitputtingsproces’ tegenover: teveel bezig met zaken die energie kosten, waar je stress van krijgt.

Waarom is het van belang om als groep expliciet aandacht te besteden aan zaken die energie geven? Omdat uit onderzoek blijkt dat stimuleren van bevlogenheid een veel groter positief effect heeft op performance dan het wegnemen of verminderen van stressoren.

Waarderende benadering

‘Ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen door te focussen op de zwakke kanten en verbeterpunten.’

- Marc Lammers, voormalig hockey bondscoach

Een schat aan literatuur bevestigt het telkens weer: het is vele malen effectiever en motiverender om te kijken naar ieders sterke kanten, deze te koesteren en verder te benutten, dan te prikken op kwetsbaarheden. En het is ook bewezen dat positieve emoties de performance, motivatie en loyaliteit vergroten.

Vandaar dat wij uitgaan van de inmiddels breed bewezen waarderende benadering, Appreciative Inquiry. Deze benadering gaat nadrukkelijk uit van wat er al is en hoe dat (nog) beter te benutten.

Lopen zaken niet zoals verwacht of gehoopt en valt er nog winst te behalen? Dan ga je met elkaar zoeken naar de ‘positieve uitzondering’: wanneer lukte het bijvoorbeeld wél om elkaar aan te spreken, minder scherp te zijn of je goed te profileren?

In de praktijk merken we dat de meeste aandacht toch vooral nog uitgaat naar de zogenaamde verbeterpunten. Nog een wereld te winnen dus.

Zie in het filmpje hieronder wat Ben Tiggelaar over de Waarderende Benadering zegt.

Goed om te beseffen

Gallup, een groot Amerikaans onderzoeksbureau, doet al jaren onderzoek naar motivatie van werknemers en hun inzet op kwaliteiten. Zij constateren:

17

voelt zich op een doorsnee dag ingezet op sterke kanten

73

voelt zich gemotiveerd bij inzet op kwaliteiten

9

voelt zich gemotiveerd bij focus op zwakke kanten en verbeterpunten

Benieuwd hoe we dat in de praktijk doen?

Lees verder